Představení školky

Mateřská škola Lázně Bohdaneč byla otevřena 4. září 1978. Nachází se uprostřed lázeňského města ve velké zahradě. Mateřská škola je pavilonová, čtyřtřídní. Zřizovatelem mateřské školy je město Lázně Bohdaneč. V právním subjektu je mateřská škola od 1. 1. 2003. Škola má kapacitu103 dětí.

Věcné prostředí mateřské školy je v současné době charakterizováno uspořádáním tříd jako dílen a zároveň heren podporující aktivity dětí potřebných pro rozvoj jejich osobnosti. Prostředí poskytuje podněty pro pracovní, pohybové ,dramatické, ale i smyslově poznávací činnosti.Ve třídách je dostatek dětem dostupného výtvarného materiálu,hraček i pomůcek, dostupná je dětem i literatura a dětské hudební nástroje. Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů. Interiéry tříd, heren, umýváren i šaten jsou neustále obměňovány podle toho, co právě děti ve třídě prožívají,jakým tématem se zabývají.Každé dítě má na odpočinek své lehátko. Z domova si může přinést plyšovou hračku nebo polštářek, aby se při odpočinku cítilo příjemně.

Stravování pro mateřskou školu zajišťuje kuchyň při základní škole v sousedství areálu.

Školní zahrada poskytuje dětem v zimě sáňkování na uměle zbudovaných kopcích, v létě osvěžení v mlhovišti a pod sprchami.Každá třída má k dispozici samostatnou část zahrady s pískovištěm, průlezkami, houpadly . Společné je fotbalové hřiště.Výhledově se snažíme zahradu ještě více přizpůsobit různorodým pohybovým aktivitám dětí, včetně relaxace.

Poloha mateřské školy umožňuje učitelkám s dětmi realizovat krásné vycházky do přírody, ale zároveň mohou pozorovat i život ve městě.