Organizační struktura

Děti se vzdělávají ve čtyřech homogenních skupinách (třídách) zpravidla ve věku 3 - 7 let. Rozdělení podle věku se snažíme zachovávat na přání většiny rodičů. Děti jsou po celou docházku do mateřské školy ve stejné třídě, se stejnými kamarády i učitelkami, čímž je vytvářen u dětí pocit jistoty, bezpečí a takřka rodinného prostředí. V mateřské škole pracuje osm kvalifikovaných učitelek . O čistotu prostředí pečuje školnice a dvě uklizečky.

Personální obsazení školy

Zástupkyně pro Mš Mgr. Aneta Burešová
Učitelky mateřské školy

Bc.Michaela Krupková ,Jana Jiroušková, Jaroslava Machačová, Lada Říhová, Marcela Svatoňová,  Jana Šimková, Jitka Vašíčková, Mgr. Jiřina Vychodilová

 

Údržbář Martin Chlumský
Provozní zaměstnanci Eva Bekerová, Markéta Brožová, Pavlína Nováková, Jana Špásová