Klub rodičůKlub rodičů a přátel MŠ Lázně Bohdaneč, z.s.
IČ: 48157520
Sídlo: ulice Dr. Tyrše 550, 533 41 Lázně Bohdaneč
Účel spolku
Spolek je založen za účelem spolupráce rodičů, zákonných zástupců žáků MŠ a
občanů, kteří se chtějí podílet na organizování kulturních a vzdělávacích aktivit pro žáky MŠ.
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která je zákonným zástupcem žáka mateřské školy. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku.
Členská schůze se koná jednou ročně vždy na začátku školního roku.
Výkonným orgánem spolku je Rada, do které jsou zvolení zástupci za každé oddělení.

Členové rady:  třída D : předsedkyně - Mgr.Kateřina Bezděkovská , hospodářka - Marcela Bosáková Dis

                        třída C : Ing. Petra Böhmová 

                        třída B : Mgr. Andrea Kolínová

                        třída A : Ing. Lenka Makovská  

Výše členského příspěvku je 800 Kč na dítě.

Členové hradí své příspěvky na bankovní účet KR dle následujících platebních dispozic:
Číslo účtu: 2400888562
Kód banky: 2010
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, za které je příspěvek hrazen
 

Soubory ke stažení