obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce

Školka „od jara do zimy“

 

Přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude mít přerušen provoz od 1.7.2017 do 18.8.2017.

Na dny provozu tj. od 21.8. do 31.8.2016 je nutné nahlásit docházku dítěte do mateřské školy
do 12.6.2017.
Rozpis na jednotlivé dny bude na nástěnce v šatně dětí od 1.6.2017. Za srpen rodiče uhradí úplatu
za vzdělávání ve výši 168 Kč jednorázovým převodem na účet školy nejdéle do 20.6.2017.

Platba  se  týká všech dětí, které v letošním školním roce platily úplatu za vzdělávání, i pokud nebudou
do mateřské školy ve dnech prázdnin docházet .Školní rok pro mateřské školy 2017/18 začíná 1. 9. 2017 v  pátek, děti do ZŠ nastupují až 4.9.2017 v pondělí. Proto děti, které odcházejí do ZŠ  nemohou v pátek 1. 9. 2017 již být v mateřské škole.
Mgr. Aneta Burešová
 

Povinné předškolní vzdělávání

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání si přečtěte v přijímacím řízení.

 

Logopedie pro děti

Bližší informace viz Stažené soubory.

 

Informace pro rodiče

Rodiče, seznamte se prosím s novým školním řádem na těchto stránkách.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/18

viz Stažené soubory

 

Upozornění

Klub rodičů má nové číslo účtu 2400888562/2010.

 

 Telefonní čísla

464600316  MŠ - kancelář, ředitelna MŠ
464600317  pavilon MŠ - omluvy dětí, kontakt s rodiči odd. A

 

Návštěva televize v Mš

http://www.vctv.cz/archiv/video/detsk y-parlament-17-01-2014-17-55

 

Více o Klubu rodičů >>

 

Plánované akce pro děti ve školním roce 2017/2018 - aktualizujeme v srpnu

Datum Čas Název akce
     
     
     
     

 

Divadelní představení pro děti ve školním roce 2017/2018 - aktualizujeme v srpnu

Datum Čas Název pohádky
     
     
     
     
     

 

První krůčky s angličtinou - na šk.rok 2017/2018 aktualizujeme v srpnu

 

Hra na flétnu

Výuka hry na flétnu pro předškolní děti z oddělení A a B  se zahájí od října 2017  v dopoledních hodinách  pod vedenim p.uč. Anety Burešové a Lady Říhové.  Děti  musí mít každý svoji flétničku s čistítkem a pouzdro - vše podepsané.  Při našem pískání se seznámíme s novým hudebním nástrojem, naučíme se správně dýchat, nasazovat prví tóny, pokládat prsty, rytmizovat a zvládneme i několik základních jednoduchých písniček pro radost.
 

Plavání 

Plavecký kurz pro předškolní děti z oddělení  A a B ve školním roce  2017/2018 se uskuteční v plaveckém areálu v Pardubicích. Výuka obsahuje 10 lekcí po 45 minutách a bude probíhat každé úterý od 12.9. - 14.11.2017. První skupina začíná výuku od 8.15 - 9.00 a druhá skupina od 9.00 - 9.45 hodin. Odjezd od Mš vždy v 7.30 hod. a návrat v 10.30 hod. k Mš. Bližší informace k plavání jsou v " Souborech ke ztažení ".
            

Lyžařský výcvik - aktualizujeme

 

 

Provozní doba

Provoz MŠ je od  06:30 do 16:30

 

Statut MŠ

Od 1.9.2012 je naše mateřská škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Ředitelem je Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský a zástupkyně pro mateřskou školu Mgr. Aneta Burešová.

Soubory ke stažení