obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce

Školka „od jara do zimy“

Daňová úleva 2016

Daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole . Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2016 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.  Formulář ,,Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2016“ si rodiče stáhnou a vytisknou z webových stránek mateřské školy, vyplní údaje o dítěti a přinesou k doplnění částky a podpisu zástupkyni ředitele Mgr. Anetě Burešové. Formulář je také možné vyzvednout na třídě u p. učitelky.

 

Logopedie pro děti

Bližší informace viz Stažené soubory.

 

Informace pro rodiče

Rodiče, seznamte se prosím s novým školním řádem na těchto stránkách.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/17

Na školní rok 2016/17 je stanovena úplata za vzdělávání na částku 430 Kč.

Placení úplaty se dále řídí směrnicí o úplatě za vzdělávání. Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce. Platba na měsíc září tedy musí proběhnout do 20.srpna.Úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku před nástupem do školy, děti s odkladem školní docházky úplatu platí ( vyhláška o předškolním vzdělávání).Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Číslo účtu 19 – 2512110237/ 0100

 

Upozornění

Klub rodičů má nové číslo účtu 2400888562/2010.

 

 Telefonní čísla

464600316  MŠ - kancelář, ředitelna MŠ
464600317  pavilon MŠ - omluvy dětí, kontakt s rodiči odd. A

 

Návštěva televize v Mš

http://www.vctv.cz/archiv/video/detsk y-parlament-17-01-2014-17-55

 

Více o Klubu rodičů >>

 

Plánované akce pro děti ve školním roce 2017- aktualizujeme v lednu 2017

Datum Čas Název akce
9.1.2017 13.00 Zahájení lyžařského kurzu
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Divadelní představení pro děti ve školním roce 2017

Datum Čas Název pohádky
18.1. 8.30 Princezna Žabka
15.2. 8.00 Svět bubnů
14.3. 9.00 Rok na vsi
  6.4. 8.30 Na farmě
11.5. 8.15 O princeznách
  7.6. 8.30 Ostrov pokladů

 

První krůčky s angličtinou

Výuka anglického jazyka začíná od října 2016 v dopoledních hodinách pod vedením p.uč. Michaely Bačové z naší mateřské školky. Vybíráme děti pouze z předškolních oddělení A  a D se správnou výslovností. Výuka bude probíhat ve ST a ve ČT ve skupině po 10 - 12 dětech... Aj se bude vyučovat hravou formou s obrazovým materiálem. Děti se naučí básničky, tanečky,  písničky i pohybové hry. Témata budou navazovat na náš rámcový vzdělávací program.
 

Hra na flétnu

Výuka hry na flétnu pro předškolní děti z oddělení A a D se zahájí od 7.října 2016  v dopoledních hodinách  pod vedenim p.uč. Anety Burešové a Lady Říhové.  Děti  musí mít každý svoji flétničku s čistítkem a pouzdro - vše podepsané.  Při našem pískání se seznámíme s novým hudebním nástrojem, naučíme se správně dýchat, nasazovat prví tóny, pokládat prsty, rytmizovat a zvládneme i několik základních jednoduchých písniček pro radost.
 

Plavání 

Plavecký kurz pro předškolní děti z oddělení  A a D ve školním roce  2016/2017 se uskuteční v plaveckém areálu v Pardubicích. Výuka obsahuje 10 lekcí po 45 minutách a bude probíhat každé úterý od 6.9. - 8.11.2016. První skupina začíná výuku od 8.15 - 9.00 a druhá skupina od 9.00 - 9.45 hodin. Odjezd od Mš vždy v 7.30 hod. a návrat v 10.30 hod. k Mš. Bližší informace k plavání jsou v " Souborech ke ztažení ".
            

Lyžařský výcvik

Lyžařský kurz pro předškolní děti od 4 let ve školním roce 2016/2017 se uskuteční v období leden – únor 2017 ve Ski areálu Hlinsko .Výuka obsahuje 12 vyučovacích hodin v šesti lekcích po 45 minutách.  Podrobné informace budou na nástěnkách v šatnách.

 

Provozní doba

Provoz MŠ je od  06:30 do 16:30

 

Statut MŠ

Od 1.9.2012 je naše mateřská škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Ředitelem je Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský a zástupkyně pro mateřskou školu Mgr. Aneta Burešová.

Soubory ke stažení