obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce

Školka „od jara do zimy“

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

viz Stažené soubory

 

GDPR - ochrana osobních údajů

viz informace pod záložkou Pro rodiče

 

Příspěvek do Klubu rodičů - září 2018

viz Stažené soubory

 

Změna výše stravného od 1.1.2018

info pod záložkou Stravování

 

Povinné předškolní vzdělávání

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání si přečtěte v přijímacím řízení.

Omluvenky z povinného předškolního vzdělávání - viz Soubory ke stažení

 

Školní řád

Rodiče, seznamte se prosím s novým školním řádem na těchto stránkách.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/18

viz Stažené soubory

 

Upozornění

Klub rodičů má nové číslo účtu 2400888562/2010.

 

Telefonní čísla

464 600 316, 774 753  921 :  MŠ - kancelář, ředitelna MŠ
464 600 318, 774 753 922 :  pavilon "B"  MŠ - omluvy dětí, kontakt s rodiči

 

Návštěva televize v Mš

http://www.vctv.cz/archiv/video/detsk y-parlament-17-01-2014-17-55

 

Více o Klubu rodičů >>

 

Plánované akce pro děti ve školním roce  2018

Datum Čas Název akce
8.1.2018 12.30 Zahájení lyžařského kurzu
28.2. 10.00 Masopust
21.3. 10.00 Vynášení Morany
18.4.   Exkurze - Apolenka - C,D
26.4. 10.00 Čarodějnický rej ve školce
10.5.   Exkurze - Statek Lozice - cesta sýra -A,B
24.5. 15.30 Mateřinka - rozloučení s předškoláky - " Školka má narozeniny "
29.5. 08.00 Fotografování tříd
31.5. 10.00 Den dětí - sportovní hry
6.6.   Výlet - Šťastná Země - A,B,C,D
11.6. - 15.6.   Škola v přírodě - Benecko - A,B
     

 

 

Divadelní představení pro děti ve školním roce 2018

Datum Čas Název pohádky
19.1. 8.30 Pohádka Severního království
15.2. 8.30 Dračí pohádka aneb trable s princeznou
1.3.   Ošklivé káčátko
10.4. 9.00 Papuče
22.5.   Příběhy kočky Micky
4.6. 9.15 Královna barev

 

První krůčky s angličtinou

Výuka anglického jazyka začíná od 4. října 2017 v dopoledních hodinách pod vedením p.uč. Michaely Bačové z naší mateřské školky. Vybíráme děti pouze z předškolních oddělení A  a B se správnou výslovností. Výuka bude probíhat ve ST a ve ČT . Aj se bude vyučovat hravou formou s obrazovým materiálem. Děti se naučí básničky, tanečky,  písničky i pohybové hry. Témata budou navazovat na náš rámcový vzdělávací program.

 

Hra na flétnu

Výuka hry na flétnu pro předškolní děti  se zahájí  2.října 2017  v dopoledních hodinách  pod vedenim p.uč. Anety Burešové a Lady Říhové. Děti z oddělení B budou hrát v pondělí a děti  z oddělení A v pátek. Děti  musí mít každý svoji flétničku s čistítkem a pouzdro - vše podepsané.  Při našem pískání se seznámíme s novým hudebním nástrojem, naučíme se správně dýchat, nasazovat prví tóny, pokládat prsty, rytmizovat a zvládneme i několik základních jednoduchých písniček pro radost.
 

Plavání 

Plavecký kurz pro předškolní děti z oddělení  A a B ve školním roce  2017/2018 se uskuteční v plaveckém areálu v Pardubicích. Výuka obsahuje 10 lekcí po 45 minutách a bude probíhat každé úterý od 12.9. - 14.11.2017. První skupina začíná výuku od 8.15 - 9.00 a druhá skupina od 9.00 - 9.45 hodin. Odjezd od Mš vždy v 7.30 hod. a návrat v 10.30 hod. k Mš. Bližší informace k plavání jsou v " Souborech ke ztažení ".
            

Lyžařský výcvik

Zahájení lyžařského kurzu je 8.1.2018. Bližší informace k organizaci odjezdu budou na nástěnkách v šatně.

 

Provozní doba

Provoz MŠ je od  06:30 do 16:30

 

Statut MŠ

Od 1.9.2012 je naše mateřská škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Ředitelem je Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský a zástupkyně pro mateřskou školu Mgr. Aneta Burešová.