obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce

Školka „od jara do zimy“

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, od 1.9.2016 budou mít děti v MŠ školní ručník. Není potřeba nosit vlastní. Na třídě "D" budou mít děti školní kapsař (látkový sáček) na náhradní oblečení (nenoste svoje).

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/17

Na školní rok 2016/17 je stanovena úplata za vzdělávání na částku 430 Kč.

Placení úplaty se dále řídí směrnicí o úplatě za vzdělávání. Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce. Platba na měsíc září tedy musí proběhnout do 20.srpna.Úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku před nástupem do školy, děti s odkladem školní docházky úplatu platí ( vyhláška o předškolním vzdělávání).Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Číslo účtu 19 – 2512110237/ 0100

 

Upozornění

Klub rodičů má nové číslo účtu 2400888562/2010.

 

 Telefonní čísla

464600316  MŠ - kancelář, ředitelna MŠ
464600317  pavilon MŠ - omluvy dětí, kontakt s rodiči odd. C

 

Návštěva televize v Mš

http://www.vctv.cz/archiv/video/detsk y-parlament-17-01-2014-17-55

 

Více o Klubu rodičů >>

 

Plánované akce pro děti ve školním roce 2016/2017

Datum Čas Název akce
6.9.   Zahájení předplavecké výuky -  A, D
10.10.   Zvířata kolem nás - výukový program
10.11.   Příjezd Svatého Martina
15.11.   Zahájení "Tajemství přírody" - pokusy - A,D
23.11.   Vánoční fotografování dětí
30.11.0   Výlet do skanzenu Přerov nad Labem - B,D
5.12.   Barborky ve školce
6.12.   Mikuláš ve školce
14.12.   Zpívání vánočních koled v kostele
prosinec   Vánoční koncert dětí ze ZUŠ
prosinec   Vánoční besídky na třídách
prosinec   Ekocentrum - Vánoce - odd. A,B,D
9.1.2017   Zahájení lyžařského kurzu

 

Divadelní představení pro děti ve školním roce  2016/2016 - aktualizujeme

Datum Čas Název pohádky
     
     
     
     
     
     
     

 

 

První krůčky s angličtinou - aktualizujeme

 

 

Hra na flétnu - aktualizujeme

 

 

Plavání 

Plavecký kurz pro předškolní děti z oddělení  A a D ve školním roce  2016/2017 se uskuteční v plaveckém areálu v Pardubicích. Výuka obsahuje 10 lekcí po 45 minutách a bude probíhat každé úterý od 6.9. - 8.11.2016. První skupina začíná výuku od 8.15 - 9.00 a druhá skupina od 9.00 - 9.45 hodin. Odjezd od Mš vždy v 7.30 hod. a návrat v 10.30 hod. k Mš. Bližší informace k plavání jsou v " Souborech ke ztažení ".
            

Lyžařský výcvik

Lyžařský kurz pro předškolní děti od 4 let ve školním roce 2016/2017 se uskuteční v období leden – únor 2017 ve Ski areálu Hlinsko .Výuka obsahuje 12 vyučovacích hodin v šesti lekcích po 45 minutách.  Podrobné informace budou na nástěnkách v šatnách.

 

Provozní doba

Provoz MŠ je od  06:30 do 16:30

 

Statut MŠ

Od 1.9.2012 je naše mateřská škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Ředitelem je Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský a zástupkyně pro mateřskou školu Mgr. Aneta Burešová.

Soubory ke stažení