obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce

Školka „od jara do zimy“

 

Logopedie pro děti

Bližší informace viz Stažené soubory.

 

Informace pro rodiče

Rodiče, seznamte se prosím s novým školním řádem na těchto stránkách.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/17

Na školní rok 2016/17 je stanovena úplata za vzdělávání na částku 430 Kč.

Placení úplaty se dále řídí směrnicí o úplatě za vzdělávání. Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce. Platba na měsíc září tedy musí proběhnout do 20.srpna.Úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku před nástupem do školy, děti s odkladem školní docházky úplatu platí ( vyhláška o předškolním vzdělávání).Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Číslo účtu 19 – 2512110237/ 0100

 

Upozornění

Klub rodičů má nové číslo účtu 2400888562/2010.

 

 Telefonní čísla

464600316  MŠ - kancelář, ředitelna MŠ
464600317  pavilon MŠ - omluvy dětí, kontakt s rodiči odd. C

 

Návštěva televize v Mš

http://www.vctv.cz/archiv/video/detsk y-parlament-17-01-2014-17-55

 

Více o Klubu rodičů >>

 

Plánované akce pro děti ve školním roce 2016/2017

Datum Čas Název akce
6.9. 07.30 Zahájení předplavecké výuky -  A, D
10.10. 10.30 Zvířata kolem nás - výukový program
10.11. 17.00 Příjezd Svatého Martina
15.11. 08.30 Zahájení "Tajemství přírody" - pokusy - A,D
23.11. 08.00 Vánoční fotografování dětí
30.11. 08.00 Výlet do skanzenu Přerov nad Labem - A,D
5.12. 10.00 Barborky ve školce
6.12. 10.00 Mikuláš ve školce
14.12. 15.30 Zpívání vánočních koled v kostele
prosinec 10.00 Vánoční koncert dětí ze ZUŠ
prosinec 10.00 Vánoční besídky na třídách
prosinec   Ekocentrum - Vánoce - odd. A,B,D
9.1.2017   Zahájení lyžařského kurzu

 

Divadelní představení pro děti ve školním roce  2016/2017

Datum Čas Název pohádky
16.9. 8.30 Tři prasátka
 9.11. 9.00 Potrestaná lakota
 1.12. 8.30 Jak čertice trucovala
18.1. 8.30 Princezna Žabka
15.2. 8.00 Svět bubnů
14.3. 9.00 Rok na vsi
  6.4. 8.30 Na farmě
11.5. 8.15 O princeznách
  7.6. 8.30 Ostrov pokladů

 

První krůčky s angličtinou

Výuka anglického jazyka začíná od října 2016 v dopoledních hodinách pod vedením p.uč. Michaely Bačové z naší mateřské školky. Vybíráme děti pouze z předškolních oddělení A  a D se správnou výslovností. Výuka bude probíhat ve ST a ve ČT ve skupině po 10 - 12 dětech... Aj se bude vyučovat hravou formou s obrazovým materiálem. Děti se naučí básničky, tanečky,  písničky i pohybové hry. Témata budou navazovat na náš rámcový vzdělávací program.
 

Hra na flétnu

Výuka hry na flétnu pro předškolní děti z oddělení A a D se zahájí od 7.října 2016  v dopoledních hodinách  pod vedenim p.uč. Anety Burešové a Lady Říhové.  Děti  musí mít každý svoji flétničku s čistítkem a pouzdro - vše podepsané.  Při našem pískání se seznámíme s novým hudebním nástrojem, naučíme se správně dýchat, nasazovat prví tóny, pokládat prsty, rytmizovat a zvládneme i několik základních jednoduchých písniček pro radost.
 

Plavání 

Plavecký kurz pro předškolní děti z oddělení  A a D ve školním roce  2016/2017 se uskuteční v plaveckém areálu v Pardubicích. Výuka obsahuje 10 lekcí po 45 minutách a bude probíhat každé úterý od 6.9. - 8.11.2016. První skupina začíná výuku od 8.15 - 9.00 a druhá skupina od 9.00 - 9.45 hodin. Odjezd od Mš vždy v 7.30 hod. a návrat v 10.30 hod. k Mš. Bližší informace k plavání jsou v " Souborech ke ztažení ".
            

Lyžařský výcvik

Lyžařský kurz pro předškolní děti od 4 let ve školním roce 2016/2017 se uskuteční v období leden – únor 2017 ve Ski areálu Hlinsko .Výuka obsahuje 12 vyučovacích hodin v šesti lekcích po 45 minutách.  Podrobné informace budou na nástěnkách v šatnách.

 

Provozní doba

Provoz MŠ je od  06:30 do 16:30

 

Statut MŠ

Od 1.9.2012 je naše mateřská škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Ředitelem je Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský a zástupkyně pro mateřskou školu Mgr. Aneta Burešová.

Soubory ke stažení