obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce

Školka „od jara do zimy“

Ukončení sbírky víček

viz Stažené soubory

 

Změna výše stravného od 1.1.2018

info pod záložkou Stravování

 

Příspěvek do Klubu rodičů 2017

viz Stažené soubory

 

Povinné předškolní vzdělávání

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání si přečtěte v přijímacím řízení.

Omluvenky z povinného předškolního vzdělávání - viz Soubory ke stažení

 

Školní řád

Rodiče, seznamte se prosím s novým školním řádem na těchto stránkách.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/18

viz Stažené soubory

 

Upozornění

Klub rodičů má nové číslo účtu 2400888562/2010.

 

Telefonní čísla

464 600 316, 774 753  921 :  MŠ - kancelář, ředitelna MŠ
464 600 318, 774 753 922 :  pavilon "B"  MŠ - omluvy dětí, kontakt s rodiči

 

Návštěva televize v Mš

http://www.vctv.cz/archiv/video/detsk y-parlament-17-01-2014-17-55

 

Více o Klubu rodičů >>

 

Plánované akce pro děti ve školním roce 2017/2018 - 1.pololetí

Datum Čas Název akce
7.9.   Sportovní den s fotbalovým klubem LB - A,B
12.9.  7.30 Zahájení předplavecké výuky - A,B
9.11. 16.30 Svatý Martin
21.11.  9.00 Zahájení " Tajemství přírody" - pokusy A,B
22.11.  8.00 Vánoční fotografování
30.11.  8.15 Výlet do skanzenu Přerov nad Labem - A,B
4.12. 10.00 Barborky ve školce
6.12. 10.00 Mikuláš ve školce
11.12.  8.00 Ekocentrum Vánoce - výroba svíček - A,B,C,D
14.12. 15.30 Zpívání v kostele
15.12. 10.00 Vánoční koncert dětí ze ZUŠ
prosinec 10.00 Vánoční besídky na třídách
8.1.2018 12.30 Zahájení lyžařského kurzu

 

 

Divadelní představení pro děti ve školním roce 2017/2018

Datum Čas Název pohádky
22.9. 9.00 Cukrové tintili
23.10. 9.00 Ukradená tužka
23.11. 8.30 O Peciválovi
7.12. 9.00 Cesta do Betléma
19.1. 8.30 Pohádka Severního království
15.2. 8.30 Dračí pohádka aneb trable s princeznou
1.3.   Ošklivé káčátko
10.4. 9.00 Papuče
22.5.   Příběhy kočky Micky
5.6. 9.15 Královna barev

 

První krůčky s angličtinou

Výuka anglického jazyka začíná od 4. října 2017 v dopoledních hodinách pod vedením p.uč. Michaely Bačinové z naší mateřské školky. Vybíráme děti pouze z předškolních oddělení A  a B se správnou výslovností. Výuka bude probíhat ve ST a ve ČT . Aj se bude vyučovat hravou formou s obrazovým materiálem. Děti se naučí básničky, tanečky,  písničky i pohybové hry. Témata budou navazovat na náš rámcový vzdělávací program.

 

Hra na flétnu

Výuka hry na flétnu pro předškolní děti  se zahájí  2.října 2017  v dopoledních hodinách  pod vedenim p.uč. Anety Burešové a Lady Říhové. Děti z oddělení B budou hrát v pondělí a děti  z oddělení A v pátek. Děti  musí mít každý svoji flétničku s čistítkem a pouzdro - vše podepsané.  Při našem pískání se seznámíme s novým hudebním nástrojem, naučíme se správně dýchat, nasazovat prví tóny, pokládat prsty, rytmizovat a zvládneme i několik základních jednoduchých písniček pro radost.
 

Plavání 

Plavecký kurz pro předškolní děti z oddělení  A a B ve školním roce  2017/2018 se uskuteční v plaveckém areálu v Pardubicích. Výuka obsahuje 10 lekcí po 45 minutách a bude probíhat každé úterý od 12.9. - 14.11.2017. První skupina začíná výuku od 8.15 - 9.00 a druhá skupina od 9.00 - 9.45 hodin. Odjezd od Mš vždy v 7.30 hod. a návrat v 10.30 hod. k Mš. Bližší informace k plavání jsou v " Souborech ke ztažení ".
            

Lyžařský výcvik

Zahájení lyžařského kurzu je 8.1.2018. Bližší informace k organizaci odjezdu budou na nástěnkách v šatně.

 

Provozní doba

Provoz MŠ je od  06:30 do 16:30

 

Statut MŠ

Od 1.9.2012 je naše mateřská škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Ředitelem je Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský a zástupkyně pro mateřskou školu Mgr. Aneta Burešová.

Soubory ke stažení