obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce obrázek v hlavičce

Školka „od jara do zimy“

Daňová úleva 2016

Daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole . Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2016 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.  Formulář ,,Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2016“ si rodiče stáhnou a vytisknou z webových stránek mateřské školy, vyplní údaje o dítěti a přinesou k doplnění částky a podpisu zástupkyni ředitele Mgr. Anetě Burešové. Formulář je také možné vyzvednout na třídě u p. učitelky.

 

Logopedie pro děti

Bližší informace viz Stažené soubory.

 

Informace pro rodiče

Rodiče, seznamte se prosím s novým školním řádem na těchto stránkách.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/17

Na školní rok 2016/17 je stanovena úplata za vzdělávání na částku 430 Kč.

Placení úplaty se dále řídí směrnicí o úplatě za vzdělávání. Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce. Platba na měsíc září tedy musí proběhnout do 20.srpna.Úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku před nástupem do školy, děti s odkladem školní docházky úplatu platí ( vyhláška o předškolním vzdělávání).Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Číslo účtu 19 – 2512110237/ 0100

 

Upozornění

Klub rodičů má nové číslo účtu 2400888562/2010.

 

 Telefonní čísla

464600316  MŠ - kancelář, ředitelna MŠ
464600317  pavilon MŠ - omluvy dětí, kontakt s rodiči odd. A

 

Návštěva televize v Mš

http://www.vctv.cz/archiv/video/detsk y-parlament-17-01-2014-17-55

 

Více o Klubu rodičů >>

 

Plánované akce pro děti ve školním roce 2017

Datum Čas Název akce
 9.1. 13.00 Zahájení lyžařského kurzu
 2.2. 10.20 Šplhavci - výukový program A,D
15.2.   8.00 Svět bubnů -  A,B,C.D
23.2. 10.00 Masopust
21.3. 10.00 Vynášení Moreny
 5.4. 15.30 Králičí Hop - ukázka cvičených králiků - na zahradě MŠ
 duben - květen ? Farma Strášov - výlet za domácími zvířátky -  A,B,C,D
27.4. 10.00 Rej malých čarodějnic a čarodějů
25.5 15.30 Mateřinka " Ten dělá to a ten zas tohle "
 1.6. 10.00 MDD - Cirkus
 8.6. ? Výlety - Šťastná země - A,B,C,D
19.6.-23.6. ? Škola v přírodě -  Pec pod Sněžkou - A,D  

 

Divadelní představení pro děti ve školním roce 2017

Datum Čas Název pohádky
18.1. 8.30 Princezna Žabka
14.3. 9.00 Rok na vsi
  6.4. 8.30 Na farmě
11.5. 8.15 O princeznách
  7.6. 8.30 Ostrov pokladů

 

První krůčky s angličtinou

Výuka anglického jazyka začíná od října 2016 v dopoledních hodinách pod vedením p.uč. Michaely Bačové z naší mateřské školky. Vybíráme děti pouze z předškolních oddělení A  a D se správnou výslovností. Výuka bude probíhat ve ST a ve ČT ve skupině po 10 - 12 dětech... Aj se bude vyučovat hravou formou s obrazovým materiálem. Děti se naučí básničky, tanečky,  písničky i pohybové hry. Témata budou navazovat na náš rámcový vzdělávací program.
 

Hra na flétnu

Výuka hry na flétnu pro předškolní děti z oddělení A a D se zahájí od 7.října 2016  v dopoledních hodinách  pod vedenim p.uč. Anety Burešové a Lady Říhové.  Děti  musí mít každý svoji flétničku s čistítkem a pouzdro - vše podepsané.  Při našem pískání se seznámíme s novým hudebním nástrojem, naučíme se správně dýchat, nasazovat prví tóny, pokládat prsty, rytmizovat a zvládneme i několik základních jednoduchých písniček pro radost.
 

Plavání 

Plavecký kurz pro předškolní děti z oddělení  A a D ve školním roce  2016/2017 se uskuteční v plaveckém areálu v Pardubicích. Výuka obsahuje 10 lekcí po 45 minutách a bude probíhat každé úterý od 6.9. - 8.11.2016. První skupina začíná výuku od 8.15 - 9.00 a druhá skupina od 9.00 - 9.45 hodin. Odjezd od Mš vždy v 7.30 hod. a návrat v 10.30 hod. k Mš. Bližší informace k plavání jsou v " Souborech ke ztažení ".
            

Lyžařský výcvik

Lyžařský kurz pro předškolní děti od 4 let ve školním roce 2016/2017 se uskuteční v období leden – únor 2017 ve Ski areálu Hlinsko .Výuka obsahuje 12 vyučovacích hodin v šesti lekcích po 45 minutách.  Podrobné informace budou na nástěnkách v šatnách.

 

Provozní doba

Provoz MŠ je od  06:30 do 16:30

 

Statut MŠ

Od 1.9.2012 je naše mateřská škola příspěvkovou organizací s názvem Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Ředitelem je Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský a zástupkyně pro mateřskou školu Mgr. Aneta Burešová.

Soubory ke stažení